درباره ی ما

به نام یزدان پاک

درمانگاه دندانپزشکی لبخندلاهیجان اولین مرکزدرمانی مجهز کلیه کارهای تخصصی دندانپزشکی زیرنظر پزشکان مجرب به صورت رسمی از اوایل سال 1393شروع به کار نموده و هدف اصلی موسسین ارائه خدمات دندانپزشکی با کیفیت بهتر و هزینه متناسب برای شهروندان و مردم شریف ایران بوده ،این درمانگاه باتوجه به پروتکل های وزارت بهداشت فضای درمانی استریل و آرامی را برای پذیرا بودن بیماران ایجاد کرده، با توجه به تعرفه های پایین بیمه ها این مرکز جهت ارائه خدمات با بیشتربیمه ها همکاری می نماید به امید بهترین ها برای مردمی که لیاقت بهتر زیستن را دارند.